Schooltijden


Vanaf het schooljaar 2013-2014 zijn wij gestart met het 5-gelijke dagen model. Dit houdt in dat de schooltijden van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn (voor alle groepen). Onze leerlingen spelen gedurende de schooldag twee keer een kwartier buiten. Daarnaast hebben de kinderen de gelegenheid om in de klas een fruithap te nuttigen en om te lunchen.

Groep 1 t/m 8:                            
maandag 8:30 - 14:00
dinsdag 8:30 - 14:00
woensdag 8:30 - 14:00
donderdag 8:30 - 14:00
vrijdag 8:30 - 14:00
 

Vakanties


Herfstvakantie 20-10-2018  t/m 28-10-2018
Kerstvakantie 22-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie 16-02-2019 t/m 24-02-2019
Meivakantie  19-04-2019 en 05-05-2019 (incl. Pasen en Koningsdag)
Hemelvaart 30-05-2019 en 31-05-2019
Pinksteren 10-06-2019
Zomervakantie      13-07-2019 t/m 25-08-2019
 

Studiedagen


woensdagmiddag 17 oktober 2018 (drieweggesprekken met ouders, kind en leerkracht)
vrijdagmiddag 19 oktober 2018 (drieweggesprekken met ouders, kind en leerkracht)
maandag 29 oktober 2018
donderdag 14 februari 2019
vrijdag 15 februari 2019
maandag 25 februari 2019
vrijdag 7 juni 2019
dinsdag 11 juni 2019
vrijdag 12 juli 2019

Voor de data van vieringen, schoolreisjes, informatieavonden, rapportgesprekken en dergelijke verwijzen wij naar de kalender op deze website.