Welkom op Daltonschool Neptunus


In het voorjaar van 2015 hebben alle juffen en meesters van deze school een beeld geschetst van wat wij willen dat iedere Neptunusleerling in 2019 over zichzelf en onze school kan zeggen.
 
Hieronder kan je lezen waar wij met jou en jouw ouders in de komende jaren aan gaan werken:
 
Op daltonschool Neptunus leer je dingen die belangrijk zijn om te weten, kennen en kunnen in het echte leven.
 
Op onze school werken we aan de benodigde basisvaardigheden zoals reken, taal, begrijpend lezen en spelling maar ook aan jouw talentontwikkeling.
 
Op onze school leer je door te denken, handelen, bewegen, luisteren en kijken.
 
Ik hoor erbij
 
Op daltonschool Neptunus zitten wij bij elkaar, horen we bij elkaar en zorgen we voor elkaar.
 
Op daltonschool Neptunus zijn er vaste momenten waarop jij je mening kunt geven over de sfeer op school, de afspraken en het onderwijs.
 
Ik kan dit!
 
Op daltonschool Neptunus gaan we er vanuit dat je al een heleboel zelf kunt. Alles wat je al zonder begeleiding kan, doe je bij ons zelfstandig of samen.
 
Onze begeleiding is er altijd op gericht dat jij vaardigheden eigen maakt. We geven je daarom zoveel mogelijk oefentijd (taaktijd) en instructies op maat.
 
Wij geven wij jou inzicht in de leerdoelen, zodat je weet wat je gaat leren en hoe je die kennis in het echte leven kunt gebruiken.
 
Fouten maken vinden we nodig op daltonschool Neptunus, die geven je namelijk de mogelijkheid om te leren hoe je verder kunt komen als je het even niet weet of kunt.
 
Jij en ik, samen verder
 
Op daltonschool Neptunus werken en leren we (leerlingen, leerkrachten, ouders) samen om zoveel mogelijk van elkaar te leren. We werken samen met alle kinderen, want van iedereen kun je weer iets anders leren.
 
Ik denk en maak keuzes
 
Op daltonschool Neptunus nemen we de tijd om na te denken over processen en resultaten.
 
Op daltonschool Neptunus oefen je in keuzes maken bij het plannen van de weektaak, het volgen van instructies en het omgaan met anderen.
 
Door de keuzetaak en het ”eigen initiatief” leren mag je - naast de verplichte leerstof- kiezen wat je wilt leren en op welke manier je dat wilt doen.
 
Ik ben verantwoordelijk
 
Op daltonschool Neptunus zorgen we voor elkaar, voor onze omgeving en een goede werksfeer
 
Jij bent actief betrokken bij je eigen (leer) werk, neemt zelf initiatieven en maakt keuzes die passen bij jouw leerdoelen en ontwikkeling.
 
Op daltonschool Neptunus vinden we dat je verantwoordelijk bent voor jouw gemaakte keuzes en dat je hierover praat met je leraren, medeleerlingen en ouders
 
We laten jou (veel) werk zelf corrigeren, omdat het je inzicht geeft in jouw leerproces. Op daltonschool Neptunus hebben wij vertrouwen in jou hebben als kind en als leerling.
 
Ik ken mijzelf en begrijp jou
 
Wij vinden het belangrijk dat jij jezelf kunt zijn op onze school.
 
Als daltonschool Neptunus kind begrijp je dat je niet alleen op de wereld bent en je staat open voor verschillen.
 
Zij begeleiden mij
 
Op de Neptunus zoeken we actief de samenwerking met jouw ouders.

Ik zoek het uit!
 
Ons Wetenschap, Natuur en Technologie profiel stelt jou in staat om op een actieve wijze kennis en vaardigheden op te laten doen over de wereld om ons heen.
 
In onze Natuur- en Technologielokalen bieden we een structuur waarbinnen jij veilig kunt oefenen, onderzoeken, experimenteren, ontwerpen, leren en toepassen.
 
Ik? Creatief?! Ja!
 
Op de Neptunus verbazen we ons graag over jouw creativiteit en bieden we je leerstof op creatieve manieren aan.
 
Tot slot stimuleren wij jouw creatieve denkvermogen graag, zodat je dit kunt inzetten als je in het leven voor verrassingen komt te staan.