Voor nieuwe oudersVoor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.
 
Aanmelden voor de basisschool 
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid. (oktober/november 2018)
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Ouderinformatieochtenden
 
Voor ouders/verzorgers van (mogelijk) toekomstige leerlingen organiseren wij een aantal informatieochtenden gedurende het schooljaar. Op deze ochtenden wordt u door iemand van de schoolleiding en een aantal leerlingen geïnformeerd over de school en wat daar mee samenhangt. Tevens maken we een rondgang door de school, waarbij u een kijkje kunt nemen in alle groepen.
 
Omdat wij het aantal personen bij de informatiebijeenkomst niet te groot willen laten worden, vragen wij u, indien u belangstelling heeft, zich bij de administratie van de school op te geven voor een van de bijeenkomsten. Dat kan telefonisch via 020-3987790 of per mail aan administratie.neptunus@amosonderwijs.nl
 
De informatieochtenden vinden maandelijks plaats op een maandag. Zij beginnen om 08:45 uur en eindigen omstreeks 10:00 uur. 
 
De data voor het schooljaar 2018/2019 zijn:
17 september 2018
15 oktober 2018
19 november 2018
17 december 2018
21 januari 2019
11 februari 2019
18 maart 2019
15 april 2019
27 mei 2019
24 juni 2019
 
Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.  
In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).
 
Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.
 
Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:  
Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ongeveer 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.
 
Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.
Wanneer er op een school echter meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.
 
Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt; dit kind heeft een plaatsgarantie.
 2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
  b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kindcentrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool;
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van de 1ste voorkeur gekregen hebben als volgt geplaatst:
 1. Het kind heeft een voorangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

Inschrijven
Na de aanmelding en de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-7163801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen.