Vergaderschema 2017-20181.    12 september 
datamuur, profilering/instroom, update onderwijskundig huidig jaarplan, prioriteiten MR, concept jaarverslag MR 2016-2017

2.    7 november 
begroting, profilering/instroom, update onderwijskundig huidig jaarplan, evaluatie management structuur, vaststellen jaarverslag 2016-2017, begroting OR/update OR

3.    16 januari 
Update onderwijskundig jaarplan (hier staat nogal weinig op de rol, jij had deze niet ingepland, iets verplaatsen?)
Profilering: waaronder website en schoolgids 

4.    13 maart 
datamuur/groepsplanloos werken, goedkeuring formatieverdeling, profilering/instroom, update onderwijskundig huidig jaarplan 

5.    15 mei  
concept schoolgids, concept volgend onderwijskundig jaarplan, peilingen, profilering/instroom, update onderwijskundig huidig jaarplan

6.    10  juli 
goedkeuring schoolgids, goedkeuring volgend onderwijskundig jaarplan, profilering/instroom, update onderwijskundig huidig jaarplan, MR jaarplan 2018-2019, terugblik prioriteiten 2017-2018