Vragen?


•Heeft u vragen/zorgen over een voorval in de klas, de begeleiding van uw kind of de manier waarop de school hen beoordeelt, dan is de leerkracht uw 1e aanspreekpunt.
•Mocht u er niet uitkomen met de groepsleerkracht of betreft het een vraag/zorg over school, dan kunt u zich richten tot de schooldirectie (Corina Leegwater of Michiel Bootz).
•Voor opvoedondersteuning kunt u op woensdag terecht bij onze Ouder- en KindAdviseur (Marlijn van Duijn).
•Wij hebben ook een interne contactpersoon (Monique van der Roest) waar u terecht kan met uw vraag, zorg of klacht. Zij verwijst u door naar de juiste persoon of instantie.

Monique van der Roest