Ouderraad


Dankzij de inzet van de ouderraad en veel andere actieve ouders is het mogelijk verschillende activiteiten te organiseren voor kinderen. De ouderraad wordt gevormd door ouders en leerkrachten. De ouderraad houdt zich vooral bezig met het organiseren van feesten, klassenuitjes, de avondvierdaagse e.d.
De klassenouders zijn de contactpersonen voor de ouderraad. De klassenouders worden veelal ingezet om hulpouders te werven. Voor vaste activiteiten zoals het begeleiden van uitstapjes en het organiseren van feesten zijn veel ouders nodig. U kunt zich hiervoor altijd aanmelden bij de groepsleerkracht. Nadere informatie kunt u krijgen op school en bij de ouderraad. Wij zijn met al uw hulp heel blij.

Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage. Hiermee worden de verschillende klassenuitjes en feesten bekostigd.
Voor vragen kunt u zich richten tot OR.Neptunus@amosonderwijs.nl