Welkom


Daltonschool Neptunus is een basisschool in de wijk IJburg te Amsterdam met als profiel wetenschap, natuur en technologie. Wij streven o.a. naar goed natuur en techniek onderwijs, waarin kinderen bijvoorbeeld vaardig worden in onderzoekend en ontwerpend leren.  

Ook zijn wij een school op oecumenische grondslagDit betekent dat alle leerlingen, ongeacht achtergrond, geloof en levensovertuiging, bij ons welkom zijn. Sinds 2008 is onze school een officieel erkende daltonschool. Ons onderwijs is dan ook gebaseerd op de zes kernwaardes van Dalton. Tevens leggen we in ons aanbod nadrukkelijk het accent op wetenschap, natuur en technologie (WNT), ons schoolprofiel.

Daltonschool Neptunus is een brede school. De voorschool en de opvang in school is van 08.00 uur tot 18.30 uur in handen van Partou. Dit betekent dat Partou de buitenschoolse opvang (BSO) en de peuterspeelzaal (PSZ) onder haar hoede heeft. Partou is een welzijnsinstelling, die in nauwe samenwerking met de school, de opvang van kinderen buiten schooltijd regelt.
 
Tot ziens op Daltonschool Neptunus!

Laatste nieuws

Tevredenheidspeiling mei 2016

Samenvatting Tevredenheidspeiling mei 2016 Klik hier voor een samenvatting van de tevredenheidspeiling. Deze peiling is onder ouders, leerlingen en medewerkers van de school afgenomen in mei 2016.
lees meer...

Kalender

  • 04 juli 2016 Afscheidsavond groep 8A
  • 07 juli 2016 Afscheidsavond groep 8B
  • 11 juli 2016 Groep 8 vrij

naar de volledige kalender...

Dit is onze school!


De leerlingenraad


Meer filmpjes over onze school zien? Kijk gauw bij onze video's!