Oecumenische identiteit


Onze school staat middenin de wereld van IJburg, van Amsterdam. Het Dalton kindcentrum is een oecumenische school met wortels in de christelijke traditie. Voor ons betekent ‘oecumene’ dat we samen thuis zijn op deze wereld en in deze stad. We willen dat onze kinderen zich deel voelen van de wereld en er bewust aan deelnemen. We vinden het belangrijk dat kinderen ontdekken wie ze zijn en waar ze voor staan.

We gebruiken verhalen; uit de Bijbel, uit andere religies, mythen en sprookjes om met de kinderen te praten over wat belangrijk is in het leven. Mooie gesprekken zijn dat, want kinderen hebben daar vaak originele ideeën over.

 

We vieren samen de feesten van verschillende religies: Kerst, Pasen, Suikerfeest, Divali, Poerim. Want vieren bindt samen en door te delen krijg je meer! We bezoeken gebedshuizen van verschillende religies. Elkaar leren kennen en respecteren, want bekend maakt bemind!