Welkom


Daltonschool Neptunus is een basisschool in de wijk IJburg te Amsterdam met als profiel wetenschap, natuur en technologie. Wij streven o.a. naar brede talentontwikkeling.
Ook zijn wij een school op oecumenische grondslagDit betekent dat alle leerlingen, ongeacht achtergrond, geloof en levensovertuiging, bij ons welkom zijn. Sinds 2008 is onze school een officieel erkende daltonschool. Ons onderwijs is dan ook gebaseerd op de zes kernwaardes van Dalton. Tevens leggen we in ons aanbod nadrukkelijk het accent op wetenschap, natuur en technologie (WNT), ons schoolprofiel.

Daltonschool Neptunus is een brede school. De voorschool en de opvang in school is van 08.30 uur tot 18.30 uur in handen van Partou. Dit betekent dat Partou de buitenschoolse opvang (BSO) en de peuterspeelzaal (PSZ) onder haar hoede heeft. Partou is een kinderopvanginstelling, die in nauwe samenwerking met de school, de opvang van kinderen buiten schooltijd regelt. Voor meer informatie over de peuteropvang en de buitenschoolse opvang kunt u hier verder lezen.
 
Tot ziens op Daltonschool Neptunus!


Kalender

  • 24 augustus 2019 Zomervakantie
  • 25 augustus 2019 Zomervakantie

naar de volledige kalender...

Dit is onze school!Meer filmpjes over onze school zien? Kijk gauw bij onze video's!