Reflectie


Om je te kunnen ontwikkelen moet je weten wat al goed gaat en wat beter kan. Dat geldt voor de leerlingen en ook voor de school.

We leren de leerlingen te reflecteren op hun werk en hun werkhouding. Hoe ging het? Wat was moeilijk? Waarom was dat moeilijk? Hoe ga je daar aan werken? We kijken zo naar het werk dat kinderen doen, maar ook naar hun Dalton vaardigheden. Zij stellen hiervoor hun eigen doelen. Reflecteren hierop. In het drieweggesprek dat de leerlingen voeren met hun leerkracht en hun ouders bespreken zij hun eigen ontwikkeling.

 

Ook voor het team van de school is reflectie belangrijk. Teamleden kijken bij elkaar in de klas en praten regelmatig over onze manier van werken. Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Wij willen ons blijven ontwikkelen, net zoals wij dat verwachten van onze leerlingen. We volgen scholing als team en ook individuele teamleden volgen trainingen of bezoeken conferenties. Ook ons team bruist van Zelfkracht!