Zelfstandigheid


Vanaf groep 1 werken we aan de zelfstandigheid van onze leerlingen. De leerlingen plannen zelf hun taken, eerst per dag, vanaf groep 5 per week. We beginnen met een paar kleine taken, die kinderen zelfstandig kunnen maken. De juf of meester helpt bij het plannen en bespreekt hoe dit gegaan is. Elk jaar gaan kinderen een beetje meer zelf doen. In de loop van groep 8 kunnen kinderen een lege planner krijgen, waarin zij al hun taken zelf plannen.

Leerlingen leren ook verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk en werkhouding. Vanaf groep 4 leren kinderen zelf hun werk na te kijken en hierop te reflecteren. Heb ik de les begrepen of heb ik extra uitleg nodig? Vanaf groep 6 mogen leerlingen zelf gaan kiezen of zij meedoen met de instructie van een herhalingsles. Natuurlijk kijkt de leerkracht altijd mee om het kind te helpen de juiste beslissing te nemen.