ECO-scholen


Leerlingen in de EcoSchools leerlingenraad denken mee over hoe omgeving en het Kindcentrum duurzamer kunnen worden. Zij hebben de afvalchallenge in het leven geroepen, waarbij leerlingen afval in de omgeving van de school verzamelen. Zij hebben op het dak een composthoop gebouwd. En zij activeren de andere leerlingen en leerkrachten om de school nog duurzamer te maken.

Wij zijn trots op onze zonnepanelen, het is beter voor het milieu, de school heeft lagere energiekosten en zorgt voor bewustwording bij de leerlingen. Zo wordt je eigen schone stroom opwekken en duurzaam leven de normaalste zaak van de wereld. De opbrengst van de 24 zonnepanelen op dak is te bekijken via livestream op www.omnikportal.com