Dalton


In het dalton onderwijs gaat het om 5 kernwaarden:
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Alle vijf dragen ze bij aan Zelfkracht. Wij geven deze waarden vorm in de manier waarop we werken met de kinderen.

Natuurlijk werken we op onze school aan basisvaardigheden, zoals rekenen, taal, (begrijpend) lezen, spelling en aan wereldoriënterende vakken die de leerlingen helpt hun kennis over de wereld te vergroten. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engels. We vinden het belangrijk dat kinderen hun creativiteit kunnen ontwikkelen en dat zij leren om op een goede manier met elkaar om te gaan. En bij alles wat we doen werken we aan de 5 kernwaarden.

 

Zelf je werk plannen in de dagtaak of weektaak. Allemaal de klusjes doen die zorgen dat de klas netjes en gezellig is. Samen werken aan die lastige redactiesommen of een ingewikkelde tekst. Zelf kiezen waar je gaat werken: in een groepje om samen te werken of juist op een rustig plekje, waar je je lekker kunt concentreren. Je eigen doelen stellen en daar aan werken. Kiezen welk talent je verder wilt ontwikkelen of in welk onderwerp jij je wilt verdiepen. Meepraten in de klassenvergadering, de leerlingenraad of de Eco schoolsraad.

De kracht van onze leerlingen, die zoeken we op, steken we aan, zetten we in. Voor henzelf natuurlijk in de eerste plaats. En ook voor de groep en voor de school, want samen maken wij het Dalton kindcentrum Neptunus / Unikidz.