ContactgegevensSchool:
Daltonschool Neptunus
Piet Zwarthof 2
1087 AX Amsterdam
020-3987790
Directie.Neptunus@amosonderwijs.nl

Schoolbestuur:
Stichting AMOS
Baden Powellweg 305J
1069 LH Amsterdam
020-4106810
info@amosonderwijs.nl